20 Вересня 2021
Шановні відвідувачі, щиро вітаємо Вас на офіційному веб-сайті Старосинявської районної державної адміністрації!!!
ic_home Добавить в избранное ic_map

Медицина

ІНФОРМАЦІЯ
про основні функції, діяльність, структуру та роботу
медичних закладів району

 

Старосинявська центральна районна лікарня є лікувально-профілактичним закладом, призначеним для надання медичної допомоги населенню району на догоспітальному, госпітальному етапах та ведення профілактичної роботи.
Лікарня утворена з метою надання багатопрофільної медичної допомоги в районі своєї діяльності, проведення медичних профілактичних заходів по попередженню та зниженню захворюваності, диспансеризації, надання невідкладної медичної допомоги населенню.
Основними завданнями ЦРЛ є:
- цілодобове надання стаціонарної планової медичної допомоги, а також невідкладної медичної допомоги при патологічних станах, що загрожують життю і раптово погіршують стан здоров'я та при надзвичайних ситуаціях;
- проведення лікувально-діагностичного процесу визначеним контингентам хворих і потерпілих до кінцевого результату;
- матеріально-технічне забезпечення діагностичного та лікувального процесів, впровадження затверджених МОЗ нових медичних технологій на госпітальному етапі, раціональне використання трудових, матеріальних та фінансових ресурсів;
- участь у розробці пропозицій з удосконалення організаційних форм, методів діагностики та лікування хворих і потерпілих, які потребують планової або екстреної медичної допомоги на догоспітальному і госпітальному етапах;
- участь у розробці прогнозів потреби населення району в новій та екстреній стаціонарній медичній допомозі;
- участь у розробці рекомендацій з профілактики і зниження впливу негативних факторів, що впливають на виникнення захворювань, нещасних випадків. проведення просвітницької роботи серед населення з питань профілактики захворювань, травматизму і нещасних випадків;
- проведення експертизи тимчасової непрацездатності хворих і потерпілих госпіталізованих в лікарню, видача листків непрацездатності, рекомендацій щодо переведення до іншого лікувального закладу, виходячи із стану здоров'я пацієнта;
- взаємодія з медичними та не медичними закладами, підприємствами, установами, організаціями при вирішенні питань організації та проведення стаціонарної медичної допомоги населенню району, в тому числі і при надзвичайних ситуаціях;
- інформування місцевих органів виконавчої влади та управління охорони здоров'я у випадках, за яких це інформування обумовлене відповідними директивами, інформативними документами, чинним законодавством, в тому числі при виникненні масових уражень людей та виявленні хворих з підозрою на карантинні і особливо небезпечні інфекції.

Загальна структура лікарні

Управління лікарні
Лікувальні підрозділи
Параклінічні підрозділи
Медико-інформаційна служба
Спеціалізовані служби
Планово-фінансова служба
Кадри
Адміністративно-господарська служба
Допоміжні структурні підрозділи

1. Управління лікарні
Головний лікар

Заступники головного лікаря.
2.1 Заступник головного лікаря по медичному обслуговуванню населення.
2.2. Заступник головного лікаря з медичної частини.

Завідуючий поліклінікою.
Головний бухгалтер.
Головна медична сестра.
Голова профспілкового комітету.
Начальник штабу цивільної оборони.
Заввідділом кадрів. Медична рада.
Рада медичних сестер.
Профспілковий комітет.

2. Лікувальні підрозділи.
Поліклініка.
1.1. Кабінети лікарів:
1.1.1. Хірурга.
1.1.2. Ортопеда-травматолога.
1.1.3. Офтальмолога.
1.1.4. Отоларинголога.
1.1.5. Кардіолога.
1.1.6. Невропатолога.
1.1.7. Стоматолога.
1.1.8. Терапевтів.
1.1.9. Інфекціоніста.
1.1.10. Фтизіатра.
1.1.11. Онколога.
1.1.12. Підліткового лікаря.

1.2. Жіноча консультація (кабінети):
1.2.1. Центр планування сім'ї.
1.2.2. Акушер-гінеколога.
1.2.3. Акушер-гінеколога дитячого.

1.3. Дитяча консультація:
1.3.1. Кабінети педіатрів.

1.4. Кабінет ЛТЕ.
1.5. Маніпуляційний кабінет

2. Стаціонар
2.1. Приймальне відділення.
2.2. Палатні відділення хірургічного профілю:
2.2.1. Хірургічне відділення.
2.2.2. Акушерсько-гінекологічне відділення.

2.3. Палатні відділення терапевтичного профілю:
2.3.1. Терапевтичне
2.3.2. Дитяче
2.3.3. Інфекційне.
2.3.4. Неврологічне.
2.3.5. Палата інтенсивної терапії.

3. Відділення швидкої медичної допомоги
3.1. Виїзні бригади швидкої допомоги.

4. Параклінічні підрозділи
4.1. Лікувальні параклінічні підрозділи:
4.1.1. Фізіотерапевтичний кабінет.
4.1.2. Кабінети масажу.

4.2. Діагностичні параклінічні підрозділи:
4.2.1. Рентгенологічне відділення:
4.2.2. Рентгенологічні кабінети.
4.2.3. Кабінет флюорографії.

4.3. Кабінет ультразвукового дослідження.
4.4. Ендоскопічний кабінет.
4.5. Кабінет функціональної діагностики
4.6. Клініко-діагностична лабораторія.

5. Медико-інформаційна служба
5.1 .Організаційно-методичний кабінет
5.1.1. Група медичної статистики
5.1.2. Методична група.
5.1.3. Група автоматизованої обробки інформації
5.1.4. Медичний архів.

6. Спеціалізовані служби
6.1. Відділення переливання крові.
6.1.1. Кабінет забору крові.
6.1.2. Кабінет видачі препаратів крові та кровозамінників.

6.2. Патолого-анатомічне відділення.
6.3. Зуботехнічна лабораторія.

7. Планово-фінансова служба
7.1. Планово-економічний відділ.
7.2. Бухгалтерія.
7.2.1. Група бухгалтерського обліку.
7.2.2. Група заробітної плати.
7.2.3. Каса.

8. Адміністративно-господарська служба
8.1. Харчоблок
8.2. Гаражі.
8.3. Автоклавна.
8.4. Пральня.
8.5. Інші служби господарського призначення.


СПИСОК

завідуючих відділеннями  Старосинявської ЦРЛ


Назва відділення

№ тел. роб

Зав. відділення

Головний лікар

2-08-45

Макогонський Віталій Миколайович

Заст. головного лікаря й Віталій Миколайович

2-05-23

Стаднік Єва Володимирівна

Заст.. по медичному обслуговуванні

2-04-96

Бойсан Світлана Євгеніївна

Зав. поліклінічним відділенням

2-05-22

Рамазанова Галина Вікторівна

Зав. терапевтичним відділенням

2-05-25

Гордов Володимир Арсентійович

Зав. хірургічним відділенням

2-02-66

Бойсан Ярослав Володимирович

Зав. дитячим відділенням

2-04-96

Нікітіна Алла Миколаївна

Зав. неврологічним відділенням

2-05-21

Тимчук Галина Єпіфанівна

Зав. гінекологічним відділенням

2-11-52

Шенькар Наталія Василівна

Зав. інфекційним відділенням

2-08-43

Грінкевич Ольга Іванівна

Зав. приймальним відділенням

2-00-03

Грінкевич Василь Микитович

Рай педіатр

2-10-31

Шпота Василь Іванович

 

СПИСОК

ФП і АЗП/СМ Старосинявського району

Назва ФП

№ тел. ФАП

Зав. АСЛ, ФАП, акушерки

Бабино

3-41-46

Конопелько Олена Вадимівна

Буглаї

3-22-18

Гуцалюк Тетяна Володимирівна

Гречана ФАП

3-24-04

Манченко Тетяна Василівна,

Дашківці

2-11-54

Шпак Лідія Павлівна

Дубова

3-41-21

Бай Надія Сергіївна

Залісся

3-33-43

Оселедець Надія Василівна

Іванківці

2-02-21

Грицев Василь Миколайович

Івки

3-51-62

Бортник Наталя Володимирівна

Ілятка

2-04-55

Зражук Галина Василівна

Йосипівка

2-27-22

Федорчук Юлія Миколаївна

Карпівці

3-65-52

Ліщишина Галина Дмитрівна

Липки

3-25-42

Красільнюк Марія Леонідівна

Лисанівці

3-27-58

Норик Світлана Василівна

Мисюрівка

3-51-53

Загоруйко Наталя Володимирівна

Миколаївка

3-43-79

Пастернак Любов Вікторівна

Мшанець

3-21-26

Ярославський Юрій Вікторович

Паньківці

3-27-55

Стасюк Тетяна Володимирівна

Паплинці ФАП

3-62-42

Петросюк Надія Іванівна,

Перекора

3-25-82

Красноступ Наталія Віталіївна

Пилявка

3-65-06

Дрозд Любов Григорівна

Пишки

3-71-17

Голощук Людмила Григорівна

Подоляни

3-3329

Левчук Оксана Миколаївна

Сьомаки

3-22-45

Кульбачук Галина Миколаївна

Теліженці

2-00-46

Даценко Надія Яківна

Уласово-Русанівка

2-23-51

Штунь Марина Станіславівна

Харківці

3-31-17

Джулій Людмила Юріївна

Цимбалівка

3-61-18

Козлик Сергій Васильович

Чехи

2-06-95

Денисенко Юлія Миколаївна

Щербані

3-22-51

Березюк Наталія Вікторівна

Пилява АЗП/СМ

3-44-33

Баць Надія Григорівна

Адампіль АЗП/СМ

3-25-35

Рикун Микола Опанасович

Пасічна АЗП/СМ

3-23-46

Котік Леонід Костянтинович

Н. Синявка АЗП/СМ

3-47-23

Кравчук Віра Іванівна

Графік роботи на ФП і АЗПСМ

з 08.00 – 12.00 – прийом на ФП ;

12.00-15.45 – обслуговування викликів , робота на дільниці