19 Вересня 2021
Шановні відвідувачі, щиро вітаємо Вас на офіційному веб-сайті Старосинявської районної державної адміністрації!!!
ic_home Добавить в избранное ic_map
Звіт про роботу архівного відділу

Звіт про роботу архівного відділу за 2019 рік

Відповідно до спільного наказу департаменту освіти та науки облдержадміністрації та Державного архіву області проведено заключний етап конкурсу-огляду на краще ведення діловодства та кращий облік і збереження архівних документів та в закладах освіти в 2018-2019 роках, участь у конкурсі прийняли   17 шкіл ( в т.ч. 1 філія), 14 дошкільних закладів та відділ освіти, молоді, спорту та культури виконавчого комітету селищної ради.

Для покращення роботи освітніх установ було проведено 3 семінари з директорами навчальних закладів та взято участь у 2 навчальних семінарах який проводитився відділом освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету селищної ради та Державним архівом Хмельницької області.

Архівним відділом в поточному році   прийнято на державне зберігання від установ, організацій та підприємств району 200 од.зб. управлінської документації: сектор освіти, культури, молоді, спорту РДА, районна рада, районна виборча комісія, центральна районна лікарня, управління фінансів райдержадміністрації, служба у справах дітей.           Також прийнято та описано фотодокументи,   фотодокументи,     документи особового походження на Радченка П.Ю. бувшого голову районної ради, депутата районної ради багатьох скликань, кандидата а депутати до ВРУ.

Арвний відділ за 2019 рік прийняв та опрацював         - 742 запити з них тематичних 695, соціально-правового характеру – 47 На особистому прийомі – побувало 19 громадян.

Організовувалась робота користувачів у читальному залі.   На прийомі побувало 13 осіб ними опрацьовано – 120 справ.

У 2019 році архівним відділом закартоновано 200 документів постійного зберігання.

Проводився   ремонт 40 аркушів   документів Старосинявської міжгосподарської будівельної організації за 1972-1992 роки.

Підшито та оправлено документи дорожно-будівельної дільниці Старосинявського району   за 1974-2014 роки - 40 справ.

Згідно Плану заходів щодо здійснення контролю за наявністю, станом та рухом документів НАФ у 2019 р. архівним відділом   проведено   перевірку наявності документів 17 фондів на 631 справ:

           - відділу культури райдержадміністрації -119 од.зб;

           - дорожно-будівельна дільниця   – 109 од.зб.

          - СТОВ «Іква» смт.Стара Синява 57 справ

         - Старосинявська районна державна насіннєва інспекція - 101 справ.

           - СТОВ «Мрія» с.Мшанець - 12 од.зб.

           - СТОВ «Хлібороб» с.Бабино – 18 од.зб.

           - СТОВ «Поділля» с.Харківці -19 од.зб.

           - СГК «Новосинявський» с.Нова Синявка -26 од.зб.

           - СТОВ «Нива» с.Адампіль -21 од.зб.

           - СТОВ «Червоний маяк» с.Паплинці – 29 од.зб.

           - СТОВ «Дружба» с.Пилява -42 од.зб.

           - СТОВ ім.Матросова с.Заставці – 21 од.зб.

           - СТОВ ім.Б.Хмельницького с.Пилявка - 29 од.зб.

           - СТОВ ім. Шевченка с.Дашківці – 10 од.зб.

           - Відділ у справах сім’ї , молоді та спорту Старосинявської районної державної – 18 од.зб.

Проведено виявлення місцезнаходження документів, що підлягають внесенню до НАФ відділу Держземагенства у Старосинявському районі. У звязку з ліквідацією відділу документи передано на зберігання до архівного відділу та Трудового архіву в повному обсязі.

У 2019 р. архівним відділом описано 16 од.обл. фотодокументів про життя та дяльність району за 2017 р. та 3 од.обл.. фонодокументів ( сесії районної ради).

Проведено удосконалення описів зберігання     колгоспів в кількості 20 од.зб.

Подано та затверджено на ЕПК Держархіву області описів на управлінську документацію установ, підприємств та організацій району:

- Описи справ постійного зберігання на 878 справ ( в т.ч. на 3 ліквідовані заклади Сьомаківську ЗОШ І-ІІ ст., Сьомаківський ДНЗ, Пилявківську ЗОШ І-ІІ ст);

- Описи справ з кадрових питань на 1409 справ (в т.ч. на 3 ліквідовані заклади);

- 23 номенклатури справ;

- 3 індивідуальні інструкції з діловодства;

- 19 положень про архівний підрозділ;

- 19 положень про експертну комісію;

- 1 акт  на знищення на 136 позицій та 1653 документи управління Державної казначейської служби в Старосинявському районі.

- 18 історичних довідок.

Архівним відділом проводились   заходи направлені на   поліпшення умов зберігання доку­мен­тів, оптимального розміщення в архівосховищах, контролю за наяв­ністю та фізичним станом документів. Проводилось укомплектування архівосховища №2 фондовими справами.

Проводилась робота по впорядкуванню та описуванню документів ліквідованих структурних підрозділів райдержадміністрації.

Начальник архівного відділу                       Людмила СОЛОГУБ

 

 

ЗВІТ про підсумки роботи архівного відділу за 2018 рік

Відповідно до Законів України «Про національний архівний фонд і архівні установи», «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження Президента України « Про невідкладні заходи щодо збереження архівних цінностей України», архівним відділом райдержадміністрації проводиться постійний контроль за діяльністю архівних підрозділів установ, підприємств, організацій району та забезпечення ними відповідного оформлення, збереження та вчасної передачі документів до державного архіву.

Станом на 01.01.2019 року в архівному відділі   райдержадміністрації зареєстровано та обліковано 97 установ, з них 6 фондів особового походження видатних людей району.

На зберіганні в архівосховищі знаходяться:

8903 документів постійного зберігання;

1873 од. фотодокументів;

254 од. фонодокументів;

28 од.зб. – відеодокументів;

1 приватний архів;

6 фондів видатних людей району.

За 2018 рік працівниками архіву проведена наступна робота:

1.Прийнято 533 заяви та запити в т.ч. 53 від установ району та   480 від громадян.

2.Проведено 7 засідань експертної комісії архівного відділу на яких розглянуто документи 23 установи району:

- Пилявської ЗОШ І-ІІІ ступенів.                                    

- Паплинецької ЗОШ І-ІІ ступенів.                                    

- Пасічнянського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., технологічний ліцей».                                

- Бабинської гімназії.                                

- Мисюрівської гімназії.

- Новосинявської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

- Старосинявська ЗОШ І-ІІ ступенів № 1.                                

- Пилявківська ЗОШ І-ІІ ступенів, ДНЗ.

- Старосинявська ЗОШ І-ІІ ступенів № 2.

- Мшанецька ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ.                                            

- Районного центру зайнятості.

- Старосинявського районного суду.

- Сектору державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Старосинявської районної державної адміністрації.

- Старосинявської райдержадміністрації .

- Відділу з організації надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру райдержадміністрації

- Відділу з організації надання адміністративних послуг виконавчого комітету селищної ради.

- Районної дирекції кіновідеомережі.

- Районної державної лікарні ветеринарної медицини.

- Селищної виборчої комісії:

- Відділу земельних відносин виконавчого комітету Старосинявської селищної ради.

СВК «Подільський край» с. Дашківці .

СТОВ 55 років Перемоги с. Дашківці .

СОК ім. І.Ганжі с. Пилява .

3.Проведено 8 обстежень установ, проведено перевірку наявності документів 6 фондів виявлено 645одз.зб.

4.Підготовлено та висвітлено в ЗМІ 5 статей, в т.ч. 4 на сайті РДА, 1- газета «Колос».

5.Прийнято участь в колегіях Держархіву області, скайп-нарадах, засіданнях експертно-перевіряльної комісії.

6.Проведено 1 етап конкурсу-огляду в закладах освіти району на краще ведення архівної справи та діловодства.

7.Проведено ремонт 40 аркушів   документів районної ради за 1993-1999 роки.

8.Підшито та оправлено документи ім.Енгельса, ім.Матросова, ім.Ульянова   за 1986-1996 роки - 40 справ.

9.Прийнято документи 9 установ, з них 4 ліквідовані (виділено) всього 559     справ:

- Відділ Держгеокадастру - 43 од.зб.

- Районна дирекція кіновідеомережі - 19 од.зб.

- Відділ з організації надання адміністративних послуг РДА – 3 од.зб.

- Районний центр зайнятості – 88 од.зб.

- Старосинявська районна лікарня ветеринарної медицини – 73 од.зб.

- Старосинявська райдержадміністрація -194 од.зб.

- Селищна виборча комісія – 9 од.зб.,

- Сектор державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, державної реєстрації речових прав на   нерухоме майно та їх обтяжень РДА – 71 од.зб.

- Управління фінансів РДА – 59 од.зб.

- 16 од.обл. фотодокументів;

- 3 од.обл. фонодокументів; 

13. Подано пакет документів на засідання експертно-перевіряльної комісії Державного архіву області на включення з джерел-формування архівного відділу 2 нові установи:

- Відділ з організації надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру виконавчого комітету   селищної ради.

- Відділ земельних відносин виконавчого комітету селищної ради.

14. Подано та затверджено на ЕПК Держархіву області описів на    управлінську документацію установ району:

-описів постійного зберіганняна 1684 од.зб.,

- описів по особовому складу на 1687од.зб.,

- тимчасового зберігання 3029 о од.зб.

- опис на 16 од.обл.     фотодокументів

- 3 од.обл. фонодокументів,  

- 2од.зб. на 12 документів фонд особового походження на   Козельського Я.Д.-   автора та співавтора книг,   голову районної Національної спілки краєзнавців України, члена Національної спілки журналістів України, члена Всеукраїнської асоціації дослідників голодоморів в Україні, члена Асоціації Польських журналістів в Україні.

15. В 2018 р. подано та погоджено на ЕПК Держархіву області:

- 9 номенклатур справ;

- 1 індивідуальну інструкцію з діловодства;

- 3 положення про архівний підрозділ;

- 3 положення про ЕК;

- 11 актів на знищення на 5358/7281 справу.

- 14 історичних довідок

Начальник архівного відділу               Л.Сологуб

Фільтрувати за назвою     Показати # 
# Заголовок Статті