19 Вересня 2021
Шановні відвідувачі, щиро вітаємо Вас на офіційному веб-сайті Старосинявської районної державної адміністрації!!!
ic_home Добавить в избранное ic_map
Повноваження райдержадміністрації
Питання,  що  вирішуються  місцевими   державними 
                адміністраціями

     До відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, 
визначених Конституцією і  законами  України,  належить  вирішення
питань:

     1) забезпечення законності,  охорони прав,  свобод і законних 
інтересів громадян;

     2) соціально-економічного розвитку відповідних територій; 

     3) бюджету, фінансів та обліку; 

     4)   управління   майном,   приватизації,  сприяння  розвитку 
підприємництва  та  здійснення  державної регуляторної політики;
{ Пункт 4 частини першої статті 13 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010 }

     5) промисловості,   сільського   господарства,   будівництва, 
транспорту і зв'язку;

     6) науки,  освіти,  культури, охорони здоров'я, фізкультури і 
спорту, сім'ї, жінок, молоді та неповнолітніх;

     7) використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля; 

     8) зовнішньоекономічної діяльності; 

     9) оборонної роботи та мобілізаційної підготовки; 

     10) соціального  захисту,  зайнятості  населення,  праці   та 
заробітної плати.

     Місцеві державні  адміністрації  вирішують  й  інші  питання, 
віднесені законами до їх повноважень.

 

Здійснення   державного    контролю    місцевими 
                державними адміністраціями

     Місцеві державні    адміністрації    в    межах,   визначених 
Конституцією  і  законами  України,  здійснюють   на   відповідних
територіях державний контроль за:

     1) збереженням і раціональним використанням державного майна; 

     2) станом   фінансової   дисципліни,   обліку  та  звітності, 
виконанням державних  контрактів  і  зобов'язань  перед  бюджетом,
належним і своєчасним відшкодуванням шкоди, заподіяної державі;

     3) використанням  та  охороною  земель,  лісів,  надр,  води, 
атмосферного повітря,  рослинного  і  тваринного  світу  та  інших
природних ресурсів;

     4) охороною   пам'яток   історії   та  культури,  збереженням 
житлового фонду;

     5) додержанням виробниками  продукції  стандартів,  технічних 
умов та інших вимог, пов'язаних з її якістю та сертифікацією;

     6) додержанням  санітарних і ветеринарних правил,  збиранням, 
утилізацією  і  захороненням  промислових,  побутових   та   інших
відходів, додержанням правил благоустрою;
 

     {  Пункт  7  статті  16 виключено на підставі Закону N 1026-V 
( 1026-16 ) від 16.05.2007 }
 

     8) додержанням правил  торгівлі,  побутового,  транспортного, 
комунального   обслуговування,   законодавства   про  захист  прав
споживачів;

     9) додержанням законодавства з питань науки,  мови,  реклами, 
освіти,  культури,  охорони  здоров'я,  материнства  та дитинства,
сім'ї,  молоді та неповнолітніх,  соціального  захисту  населення,
фізичної культури і спорту;

     10) охороною  праці  та  своєчасною  і  не  нижче визначеного 
державою мінімального розміру оплатою праці;

     11) додержанням  громадського   порядку,   правил   технічної 
експлуатації транспорту та дорожнього руху;

     12) додержанням   законодавства   про  державну  таємницю  та 
інформацію;

     13)  додержанням законодавства про Національний архівний фонд 
та  архівні  установи;  { Статтю 16 доповнено пунктом 13 згідно із
Законом N 594-IV ( 594-15 ) від 06.03.2003 }

     14)  діяльністю забудовників, пов’язаною із залученням коштів 
фізичних  та  юридичних  осіб.  {  Статтю  16 доповнено пунктом 14
згідно із Законом N 5059-VI ( 5059-17 ) від 05.07.2012 }

     15) виконанням інженерно-технічних заходів цивільного захисту 
(цивільної   оборони)   під   час  будівництва  будинків,  споруд,
розміщення    інших    господарських   об'єктів,   інженерних   та
транспортних комунікацій;
{  Статтю  16  доповнено  пунктом  15  згідно із Законом N 5460-VI 
( 5460-17 ) від 16.10.2012 }

     16)  станом  захисних  споруд  цивільного  захисту (цивільної 
оборони).
{  Статтю  16  доповнено  пунктом  16  згідно із Законом N 5460-VI 
( 5460-17 ) від 16.10.2012 }

 

Фільтрувати за назвою     Показати # 
# Заголовок Статті